Nasz Święty – tydzień pamięci o Janie Pawle II

Tydzień pamięci 2016
Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego zaprasza w dniach 10 – 14 października (poniedziałek – piątek) na cykl pod hasłem „Nasz Święty – tydzień pamięci o Janie Pawle II”. W programie zwiedzanie wystawy „Święty Jan Paweł II – miasto Nowy Targ. Przeszłość i obecność” połączone z projekcją filmów „Liczę na Was” oraz „Dobry Święty” dla osób indywidualnych i grup szkolnych.

Czytaj więcej

Artykuły

Via Sancta

Na nowotarskim Rynku do połowy czerwca można było podziwiać rzeźby obrazujące kolejne kroki na drodze do świętości Jana Pawła II. Via Sancta, bo taki tytuł nosi wystawa, została uroczyście otwarta 18 maja 2014 r. w obecności jej autora. Na wystawę, której autorem jest wybitny krakowski rzeźbiarz prof. ASP Czesław Dźwigaj, składały się rzeźby, znaczące kolejne etapy Świętej Drogi (Via Sancta), którą przebył Ojciec Święty Jan Paweł II przekraczając kolejne bramy: te realne, architektoniczne – od Katedry Wawelskiej w Krakowie, w cieniu której dojrzewało jego kapłaństwo, po bramę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, i te symbolicznie – jak wykreślona przez sylwetę Matki Bożej z cudownego obrazu w sanktuarium w Częstochowie, z łukiem świętej aureoli Matki i Syna, po Bramę Niebios, kiedy przeszło mu pójść do Domu Ojca. Wystawa jest częścią obchodów 35. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II Nowym Targu.

Czytaj więcej

Artykuły

Obchody rocznicy wizyty Papieża w Nowym Targu

2014k Kanonizacja Jana Pawła IITegoroczna kanonizacja bł. Jana Pawła II zbiega się z 35. rocznicą Jego wizyty i mszy św. na nowotarskim lotnisku. Jan Paweł II oprócz tego, że przed objęciem pontyfikatu był Metropolitą Krakowskim, a więc biskupem diecezji obejmującej swoim zasięgiem również Nowy Targ, został za życia Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Targu i stosowny dokument potwierdzający decyzję Rady Miasta został mu wręczony podczas wizyty w Ludźmierzu.

Nie wszystkie elementy obchodów rocznicy są organizowane przez Urząd Miasta Nowego Targu, natomiast Burmistrz Marek Fryźlewicz podjął się zadania skoordynowania uroczystości przygotowywanych przez parafie i stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Artykuły , ,

DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA MIAST I GMIN PAPIESKICH

Jan Paweł II wywarł wielki wpływ na dzieje współczesnego świata, tak w wymiarze  powszechnym, jak i lokalnym oraz indywidualnym. W swoim nauczaniu wskazywał, jak żyć pełniej, bardziej po ludzku, jak w praktyce realizować przykazanie miłości. Podczas kanonizacji naszej Patronki – św. Kingi podkreślił, że dotyczy to także działalności publicznej, w tym życia społeczności lokalnych: Niech i tu nie braknie ducha służby, uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego (…). Niech i w tych dziedzinach nie zabraknie pragnienia świętości, którą zdobywa się przez kompetentne, służebne działanie w duchu miłości Boga i bliźniego.

Niemal od początku pontyfikatu bardzo wielu ludzi, kierując się potrzebą serc, pragnęło wyrazić w różnorakich formach swoją wdzięczność Janowi Pawłowi II. Czyniły tak również liczne społeczności lokalne. Miasta, które odwiedził na swoich pielgrzymich szlakach (54), upamięt­niały te odwiedziny w różnoraki sposób Blisko 300 miast i gmin nadało Ojcu Świętemu honorowe obywatelstwo. Ponad 400 szkół nosi Jego imię, podobnie
jak niezliczone ulice, place, instytucje. W Polsce stoi już blisko 150 pomników Jana Pawła II

Czytaj więcej

Artykuły